Светла Димитрова, директор на Етнографски музей „Етър“ е вече професор

На 11 декември 2018 г. научно жури в състав от четирима професори и трима доценти, след като произнесоха своите рецензии върху представената продукция, единодушно обявиха за професор доц. д-р Светла Димитрова, директор на Етнографския музей „Етър“ град Габрово. За първи път в историята си световно известната туристическа институция ще бъде управлявана от професор. Това е не само висока чест, но и заслужен престиж. Г-жа Димитрова е на тази длъжност от 4 години след спечелен конкурс.

Проф. д-р Светла Димитрова е завършила специалност история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. След спечелен конкурс в Старозагорския исторически музей работи от 1982 до 2014 г. като специалист по най-нова история. От 2006 до 2014 г. е директор на Регионалния исторически музей в областния град. На нея се падна голямата отговорност да пребазира институцията в новопостроената сграда, да създаде висок авторитет на регионалната структура, да защити много национални и международни проекти. Целият научен, творчески и административен потенциал на проф. д-р Димитрова е отдаден на Стара Загора.  Докторската й дисертация е на тема „Културните институти в Стара Загора през втората половина на 40-те и 50-те години на 20 век“. Тя издава „История на Старозагорския музей“, „История на електрификацията в Старозагорски регион“, „История на пивоварна „Загорка“, „История на Старозагорските минерални бани“. Автор е на десетки научни и популярни статии.

За всяка институция би било чест да има високо ерудиран специалист като проф. д-р Светла Димитрова.

Честита висока научна степен, уважаема проф. д-р Димитрова! Желаем Ви здраве, нови научни и творчески успехи, лично и семейно щастие и все така напред и нагоре да водите „Етъра“.

Dolap.bg