Младежи овладяват агресията чрез спорт

Международният младежки център в Стара Загора бе домакин на финална пресконференция на младежка кампания по суша и вода „Спортът е по-добро решение“, организирана от Институт за европейски инициативи. Тя се проведе в рамките на Националната програма за изпълнение на младежки дейности в България за 2018 година, която стартира на 31 август в Кърджали и завърши днес в Стара Загора. В десетдневния поход  по вода и суша участваха 25 младежи, които имаха за цел да се сплотят около общи европейски ценности и да запълнят дефицита от общуване „лице в лице“. Придвижването на младите хора се извърши с каяци по каскадата на река Арда и с велосипеди по брега на реката.

По време на Младежката кампания участниците преминаха двудневно лидерско обучение на брега на язовир „Кърджали“ в Гребната база „Енчец“. То бе насочено към разпознаване на поведения, водещи до агресия, техники за овладяване на агресията, екипна работа, комуникационни умения, съчетано с обучение по гребане с каяци. Обучението бе изцяло неформално и бе базирано на интересни интерактивни методи и техники. След това младежите пътуваха до градовете Кърджали, Стамболово, Маджарово, Ивайловград, Хасково, Стара Загора, за да предложат спорта като начин за овладяване на гнева и като алтернатива на агресията и да продължат  лидерското си обучение, като „обучение чрез правене“.  Най-важното послание, което те отправяха към своите връстници е необходимостта от толерантност, а най-важното умение, което им предаваха е разпознаването на собствените и чуждите агресивни реакции и начините за справяне с тях, чрез спорт и двигателната активност.

Организаторите на кампанията разпознаха Стара Загора като важен партньор при провеждането на ежегодния поход и заложиха на домакинството на Международния  младежки център за провеждане на заключителното събитие по проекта.