Започват СМР на Културния център за талантливи старозагорски деца

До определения срок 13 август 2018 г. четири фирми са подали оферти за участие в обявената обществена поръчка на Община Стара Загора „Извършване на строителни и монтажни работи на обект Културен център за развитие на талантите и способностите на деца от Стара Загора – основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващата сграда“. Срокът за изпълнение е 180 календарни дни. Прогнозната финансова стойност е 770 000 лв. без ДДС.

Припомняме, че на 25 април 2016 г., Мария Жeĸoвa, сестра на покойния проф. Петър Жеков, изтъкнат учен генетик и композитор, oфициaлнo дapи нa Oбщинa Стара Загора имoт зa нaд 1 млн. лв. Сградата, която тя притежава по наследство и реституция, се намира в абсолютния център на областния град – на бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 20, на кръстовището с ул. „Генерал Гурко”. Имотът представлява масивна сграда на четири етажа, таван и сутерен, обособени в три самостоятелни обекта. Данъчната му оценка е 1 006 253.60 лв.

Желанието на Мария Жекова е дарението да се извърши при следните условия: Имотът да бъде превърнат в Културен център за развитие на талантите и способностите деца от Община Стара Загора; Да бъде обособена концертна зала, която да бъде предоставена за безвъзмездно ползване на Национално училище за музикални и сценични изкуства (НУМСИ) „Христина Морфова“. Същата зала да бъде ползвана и от хорове за църковно пеене (източно-православни), които функционират на територията на общината; Сутеренният етаж от сградата да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на НУМСИ „Христина Морфова“ за учебно-образователни цели; Да се създаде детска църковна хорова школа, детски църковен хор и школа за подготовка на млади певци за камерна и оперна музика, както и школа за актьорско майсторство; В имота да бъдат обособени творчески ателиета и изложбени зали за произведения на изобразителното изкуство; Културният център да носи името на проф. Петър Жеков, Почетен гражданин на Стара Загора.

Волята на Мария Жекова е, посочените по-горе условия да бъдат изпълнени в срок до три години от извършване на дарението.

Целта на обществената поръчка е подобряване, естетизиране и модернизиране на обекта, както и осъществяването на ново строителство с качествени строително-монтажни работи. Сградата е с частичен сутерен и 4 надземни етажа. Западното крило е построено през 1935 г. и е функционирало като хотел с ресторант-локал. През 1939 г. е пристроено източното крило. Впоследствие сградата се е използвала за офиси, а през 1995 г. партерният етаж е преустроен в казино и магазин.

При реализиране на идейния проект са спазени всички изисквания на дарителката. Предвидено е съществуващата игрална зала да се превърне в камерна зала с 48 места със стифиращи се столове с лека метална конструкция. Съществуващият отвор в пода до стълбището между сутерена и партера ще се затвори и помещението ще се използва за съхранение на стифиращите се столове. В камерната зала ще се изгради подиум за изпълнителите с дървена конструкция и дюшеме. С цел затъмняване на залата се предвиждат външни рулетни щори, изработени като елемент  към новата ПВЦ дограма. Таванът в залата ще бъде окачен, касетиран по съществуващите греди, като хлътналите части ще бъдат обшити с акустични пана. Целта на ремонтните работи е да се подобри акустичната обстановка на залата и да се оптимизира разпределението на звукопоглъщащите площи с цел, осигуряване на необходимите акустични показатели и изпълняване на функциите по отношение на акустичната среда. Разполагането на звукопоглъщащите повърхнини ще става така, както позволява пространството. Фоайето пред залата ще се оформи като фоайе с място за гардероб и портиер. Непосредствено до портиера е предвидено помещение с техника за телекомуникации и видеонаблюдение. На нивото на камерната зала се предвижда тоалетна за лица с намалена подвижност. Съществуващите тоалетни и стая за чистачката на кота -0,76 м се запазват, като напълно ще се обновят. На мястото на магазина в източното крило ще се разположат изложбена площ, музикален магазин и нова тоалетна. Ще се изгради нова стоманобетонова стълба между камерната зала и изложбената площ. На 2. и 3. етажи ще се разположат кабинети по музика, актьорско майсторство и рисуване, стаи за учителите и стая за чистачката. За обезопасяване на сградата при пожар, предвижда се пожароустойчив окачен таван с топлоизолация от 8 см каменна вата между 3. етаж и подпокривното пространство, изграждане на сухотръбие и противопожарни касети в близост до съществуващото стълбище и пожароустойчиви ивици от каменна вата през два етажа по всички фасади. На нивото на сутерена се предвижда полагане на армирана циментова замазка и отваряне на зазиданите прозорци по южната фасада, възстановяване на английските дворове към тях и покриването им с метални решетки на нивото на тротоара. Съществуващата компрометирана и нестабилна тухлена ограда ще се демонтира и ще се изгради нова ограда със стоманобетонови колони и метални пана между тях, на които децата ще могат да експонират свои художествени произведения. Предвижда се облицовка от гранитни плочи по бетоновите части на оградата. Към ул. “Генерал Гурко“ оградата ще е ажурна, с метана плъзгаща врата за достъп към двора.

Подготви Росица Ранчева