Национална мрежа за децата представя доклада „Бележник: 2017“

През 2018 г. Националната мрежа за децата (НМД) за седми пореден път ще представи доклада „Бележник: 2017“. Той обхваща пет области от държавните политики за правата на децата и анализира изпълнението на 25 конкретни ангажимента, поети в различни програми, стратегии и планове. Наред с експертния доклад, за втора поредна година ще бъде представен и докладът „Бележник 2018: Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“, който обобщава мнението на близо 600 деца и възрастни и как те преживяват изпълнението на държавните ангажименти.

Представянето ще се проведе на 9 места едновременно в цялата страна. В Стара Загора, това ще се случи на 26 април 2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч., в залата на Областна администрация, под патронажа на зам.-областния управител г-жа Петя Чакърова, в сътрудничество с регионалния координатор на НМД – сдружение „Свят без граници“.

ПРОГРАМА

13.30 – 13.40             Откриване на събитието

13.40 – 13.50             Представяне на област „Общи принципи по КООНПД“ от Говорител 1

13.50 – 13.52              Преход от модератора към втора област: „Семейна среда и алтернативни грижи“

13.52 – 14.02             Представяне на област „Семейна среда и алтернативни грижи“ от Говорител 2 Представяне на говорителя – име, организация, за какво работи организацията.

14.02 – 14.14              Преход от модератора към трета област: „Здравеопазване“. Представяне на говорителя – име, организация, за какво работи организацията.

14.14 – 14.24              Представяне на област „Здравеопазване“ от Говорител 3

14.24 – 14.26              Преход от модератора към четвърта област: „Образование“. Представяне на говорителя – име, организация, за какво работи организацията.

14.26 – 14.36              Представяне на област „Образование“ от Говорител 4

14.36 – 14.38              Преход от модератора към пета област: „Правосъдие“. Представяне на говорителя – име, организация, за какво работи организацията.

14.38 – 14.48              Представяне на област „Правосъдие“ от Говорител 5

14.48 – 14.50              Модераторът дава думата за коментари и общи въпроси по Бележника. Възможност за обща дискусия или дискусии по групи.

14.50 – 15.20              Дискусия по групи

15.20 – 15.30              Обобщение и закриване на срещата