Тракийският университет отваря врати за кандидат студентите

„На 23 февруари 2018 г. в Централната сграда на Тракийския университета, Студентски град, Ректорат, зала No 3 „А“, ще се проведе Ден на отворените врати“. Това съобщи за dolap.bg ректорът проф. Иван Въшин. “Целта на събитието, което стана традиция за нашата алма матер е да представим големите възможности  за информиран избор на гимназистите  за продължаване на образованието им и за успешна бъдеща реализация. За нас ще бъде удоволствие да посрещнем и родителите,и учителите  на учениците“.

Ректорът подчерта, че кандидат студентите ще имат възможност да избират бъдещата си професионална кариера сред 32 специалности в 8 структурни звена, които покриват целия спектър на знанието.

Денят на отворените врати ще се проведе от 11:00 часа за средношколците, учещи втора смяна и от 14:00 часа за учещите първа смяна. Те ще имат възможност да посетят всички факултети, лаборатории и клиники, общежитията и спортните бази, да разговарят с деканите за спецификата на различните специалности, натовареността, стипендиите, обмяната на опит с други висши училища в страната и чужбина, практиките и др.

Кандидат студентите ще получат информация от „извора“ за справочниците и справочната литература, както и за  изпитните сесии. Първата предварителна изпитна сесия за всички специалности е през м. април.

Росица Ранчева