Дейност на Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора

Сдружение „Свят без граници“ осъществява дейности по превенция на туберкулозата от 2009 година. Те се извършват по програма „Укрепване на Националната програма за контрол на туберкулозата в България”, на Министерството на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Организацията е разработила над 30 терена на областно ниво. В екипа на програмата са включени координатор, 4 сътрудници на терен и 2 патронажни сестри, които работят почасово.

За 2017 година са проведени 707 анкети в ромска общност, от които 275 лица са съмнителни за туберкулоза. 156 са анкетите за скрининг на болестта с деца на улицата и 9 с бездомни лица, като всички съмнителни са изследвани. Открити са 2 активни и 15 латентни туберкулози. Останалите 402-ма клиенти са здрави.

„Определено работата на терен е най-ключовият фактор в успешната превенция. Станеш ли разпознаваем в общността, виждаш как хората от нея сами започват да те търсят и споделят нуждите си.“, допълва председателят на УС на сдружение „Свят без граници“ Ганчо Илиев.

Неправителствената организация си партнира успешно със „Специализираната болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания със стационар“ ЕООД, РЗИ – Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора, както и активните участници в кампаниите за превенция на туберкулозата – Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Професионалната гимназия по строителство и дървообработване (ПГСД) „Недьо Ранчев“.

Благовест Илиев