Общинският съвет Стара Загора дари сградата на бившия ресторант „Аязмото“ на Старозагорската митрополия

С 45 гласа „за“ и 2 „въздържал се“ (на Антон Андонов от ВМРО и Николай Овчаров от „Реформаторски блок“) Общинският съвет Стара Загора дари на Старозагорската митрополия сградата на бившия ресторант „Аязмото“, която се намира на върха на парк „Митрополит Методий Кусев“.

Като се изключи „скандалното“ по думите на кмета Живко Тодоров изказване на Милка Колдамова от името на протестиращите, най-обсъжданата тема от гражданите и медиите през последните 10-12 дни, беше успешно, со кротце и со благо, финализирана.

Секретарят на Митрополията отец Михаил Михайлов прочете обръщението на Негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Киприан  до председателя на Общинския съвет Таньо Брайков и до кмета Живко Тодоров – респективно до старейшините. В него подробно се припомниха, както каноните от църковно-народния събор през 325 година, че в свети места, каквото в случая е Аязмото, няма място за кръчми, така и задължението на архиерея  да се пази чистотата на православието. Беше припомнена и волята на Митрополит Методий върхът на създаденото от него Аязмо да бъде увенчан с манастирски комплекс. В обръщението си Киприан задава реторичния въпрос: “Кога, ако не в навечерието на 180-годишнината от рождението на Митрополит Методий ще изразим и по този начин дълбокото си уважение и признателност към великото му дело към Стара Загора и старозагорци?“

Според Решението на Епархийския съвет от заседанието му през м. януари т.г., ако сградата на бившия ресторант „Аязмото“ стане митрополитска собственост, в нея ще се разгърне музей на старозагорските митрополити с природонаучна част върху флората, фауната и историята на парка. Обектът изцяло ще бъде за обществено ползване. Финансирането ще бъде грижа на Митрополията. Срокът за изпълнение е 10 години.

Общинският съветник Димо Димитров от ГЕРБ предложи в решението на Общинския съвет да бъде записано: В срок до 3 месеца да се изготви и внесе в Общинския съвет идеен проект за преустройство на сградата; Имотът да бъде за обществено ползване и да не се огражда с огради; В имота да бъде изграден църковен музей и природонаучна част; Срокът за изпълнение да бъде до 10 години; При неизпълнение на някои от условията, имотът да бъде върнат на Община Стара Загора.

Общинският съветник Гочо Карагьозов призова съгражданите си „да подпомогнем църквата“. Мария Динева изрази увереност, че Старозагорската митрополия ще бъде добър стопанин. Николай Овчаров подчерта, че и Общинският съвет и администрацията са закъснели с вземане на решение, което според него би следвало да бъде след проведен референдум. Но направеното предложение е „разумно, зачита святостта на мястото, което няма да бъде комерсиализирано“. Пламен Русев определи сградата на бившия ресторант като „тоталитарна“, която не се вписва в ландшафта на сакралния терен.

При обсъждане на предложението, което беше първа точка от дневния ред на заседанието, присъстваха представители на Епархийския съвет. В качеството си на външен министър на Светия синод, Митрополит Киприан е на работно посещение в Турция.

Арх. Петър Влахов, който е член на Епархийския съвет и на когото е възложено изготвянето на идейния проект на бъдещия музей заяви, че до края на м. април 2018 г. той ще изготви идейния проект и ще го предостави за обществено обсъждане.

Росица Ранчева