Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора в Европейската седмицата на програмирането

Европейската седмица на програмирането (Europe Code Week) е движение, възникнало през 2013 г.  по инициатива на младите консултанти по Програмата за цифровите технологии в Европа. Ръководи се от доброволци в отделните държави. Целта е програмирането да стане по-разбираемо, да се демонстрират процесите на хора от всякакви възрасти. Да се насърчават да учат заедно и да реализират своите идеи. Да се разсее неяснотата по отношение на уменията в областта на програмирането. През юни 2016 г. Европейската комисия прие Програма за нови умения Европа, която се занимава с цифровите умения в 10 конкретни насоки. Една от насоките е създаването на Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии, която обединява регионални и национални органи, компании, организации с нестопанска цел, обучителни звена и социални партньори, ангажирани да предприемат действия за повишаване на цифровите умения в Европа.

През 2017 г. дните са между 7 и 18 октомври. Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора се включва в Европейската седмицата на програмирането, петото издание, чрез организирани демонстрации и практическа работа с роботчетата Финч (Finch) , подарени от Посолството на САЩ в България и Фондация „Глобални библиотеки”. Събитията в Старозагорска област се координират и реализират от Емил Гиргинов и Дилян Бакалски – обучител. Програмата включва поредица от съвместни срещи и обучения за работа с Финч в читалища и библиотеки. На 7 октомври – с НЧ „Заря – 1905“ и ОУ „Христо Смирненски“ в с. Тулово; на 10 октомври от 10:30 ч.  – с НЧ „Братство – 1869“ и ОУ „Христо Ботев“ в с. Енина; на 12 октомври – с НЧ „Развитие – 1860“ и ОУ „Христо Ботев“ в с. Хрищени; на 16 и 17 октомври – в Обучителния център на библиотеката с ученици от Второ основно училище „Петко Р. Славейков” – Стара Загора.

На 7 октомври библиотеката е домакин на срещата на ученици с Иван Драголов, звукорежисьор в Българското национално радио и създател на алгоритмична музика. В рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ Иван Драголов ще покаже на практика базови умения, нужни и достатъчни за програмиране на музика. По този повод Иван Драголов казва: „Познавам Python от 17 години. Това е интерактивен, обектно-ориентиран език за програмиране, удобен за експериментиране. Създаден е от Гуидо ван Росум в началото на 90-те години на XX век и е наречен на телевизионното шоу на BBC. Ползвам Python с благодарност и бих се радвал да науча и други хора да го ползват. Основното, което бих искал да покажа, e как със съвсем прости знания и умения по програмиране могат да се правят интересни и полезни неща. Общото мнение е, че този език е много подходящ за първа среща с програмирането. В момента експериментирам алгоритми за промяна на музикален материал с Python.“

Снежана Маринова