За Стара Загора, куклите, кукления театър и Пиеро!

На 5 септември 2017 г., вторник в Художествената галерия на Стара Загора отваря врати за посетители изложба, посветена на 60-годишнината от началото на кукленото изкуство в града. Експозицията включва различни по вид експонати от емблематични спектакли от създаването на театъра през 1957 г. до днес – кукли, скици, сценографски проекти, фотографии, плакати, видео-презентации. Изложбата е уникална по своя мащаб, обхват и разнообразие на изразните средства. Но…, да се върнем назад! Както е казал народът – нищо не расте на празно място! Настоящото събитие е повод да припомним за една друга изложба, преди повече от 35 години, първата… Открита на 25 септември 1979 г. в пространствата на сравнително новата оперна сграда в Стара Загора (от 14 март 1971 г.). И тъй като все още няма документи, свързани с тази изложба, ще цитираме журналистическите материали в издавания тогава в. „Септември”. В брой 117 от 27 септември 1979 г., на първа страница, под рубриката „III национален преглед на държавните куклени театри” е публикувано съобщение за новооткритата изложба, определена като „първа национална ретроспективна изложба на куклена сценография”.  В изложбата са представени 13 театъра, 25 автори от три поколения, с общо 350 творби –проекти на кукли и сценография, реализирани кукли, снимки на моменти от спектакли. На откриването слово произнася з.х. Димитър Механджийски – зам.-председател на Съюза на българските художници. В заключение на дописката се прави изводът „Цялостният вид на изложбата дава основание да се говори за един чисто български стил в нашата куклена сценография.” И още нещо важно – тогава е показан за първи път Пиеро. Същият този Пиеро, дело на Емил Иванов, който става знак на съвременния, толкова популярен, чакан и обичан фестивал!

След година, през януари 1981, вестникът съобщава за вече организирана постоянна изложба на кукли в обновената сграда (открита на 31 май 1979 г.) на Държавния куклен театър на Стара Загора. Това събитие е доразвита идея от изложбата по време на Третия национален преглед 1979 г. Двеста от показаните кукли и фотоси стават основа на новата експозиция в Стара Загора.

И още веднъж, да припомним началото. Преди 60 години! Започва като самодейност, през 1957 г.! И както може да се очаква за онова време… с решение (директива). „През септември 1957 година профорганизацията на ГНС взе решение за създаване на самодеен куклен театър. Той използваше помещенията на стария театър. После стана държавен и се настани в читалището на улица „Гурко” до VI основно училище” – пише в спомените си Йордан Капсамунов, кмет на града по това време. Е, няма нищо лошо в такива решения, особено когато са в обществена полза, за изкуството, красотата и любовта. И тъй като няма (засега) намерен документ, се оставяме на информацията от в. „Септември”, издаван в Стара Загора от 1945 година. В брой 852 от 16 октомври 1957 г., на стр. 4 има малка дописка със заглавие „Куклен театър в Стара Загора: „В навечерието на 40-годишнината на Октомврийската социалистическа революция малките любители на театъра в Стара Загора ще бъдат зарадвани от първите представления на самодейния куклен театър при Градския народен съвет Артистите-самодейци под ръководството на Петър Александров, артист от Старозагорския народен театър, подготвят пиесата „Мечо турист.” След по-малко от месец – на 2 ноември същата година, в брой 857 на първа страница отново напомняне: „В неделя на 3 т. м. новосъздаденият самодеен куклен театър в Стара Загора ще представи за първи път пиесата „Мечо турист”. Представлението ще се даде в малкия салон на театъра.”

И на 13 ноември 1957 г., на четвърта страница (която е определена във вестника за културни новини) в брой 860 четем подробна рецензия (и снимка от спектакъла) с автори М. Събев и П. Минчев. Появяват се и имената на участниците в творческия екип: Баба Меца – Катя Загорова; Заю-баю – Добринка Василева; Мечо – Георги Димитров и още Коста Вълков, Лидия Александрова, Добринка Петрова, Сийка Иванова, Мария Венцеславова, Марин Павлов, Денка Димова, Петър Добчев. И още – художествен ръководител – Петър Александров, музикален ръководител – Иван Димов, художник – Стефан Ножаров. В заключение на своята статия авторите отбелязват: „Пред зрителите е едно интересно представление и те му се радват… Нещо повече, пред публиката е един нов театър, който бе създаден в резултат на усилията от страна на самодейците от младежкия колектив „Никола Вапцаров и профорганизацията при Градския народен съвет в Стара Загора.”

Едва през 1962 г. в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” се открива специалността „Актьорско майсторство за куклен театър“. Едно десетилетие по-късно – и „Режисура за куклен театър“. Първи преподаватели, които полагат основите на специалностите в тази област, са вече изявените режисьори Атанас Илков и Николина Георгиева. За преподавател е привлечен и арх. Иван Цонев. По-късно броят на преподавателите се увеличава.

Отново по информация от в. „Септември” през 1959 г. Градският народен съвет в Стара Загора изпраща предложение до Министерството на просветата и културата театърът да стане професионален. В статия от 23 януари 1960 г., брой 11, се съобщава, че Кукленият театър преминава на издръжка от държавния бюджет и се преобразува в професионален. Подготвяната пиеса е „Клан-клан-недоклан”, представена през месец февруари същата година. От 1 януари 1962 г. – се обособява като Държавен куклен театър.

И… както съобщава вестникът по повод експозицията в Кукления театър от 1979 г., за 6 месеца е посетена от 10 хил. души. Пожелаваме подобен успех и на новооткриващата се изложба с куратор Силва Бъчварова – на 5  септември, от 18:00 часа в Художествената галерия, в рамките на Десетия международен куклено-театрален фестивал за възрастни „ПИЕРО”!

Снежана Маринова