Четири гимназии в Старозагорска област получават от МОН допълнителни средства за стипендии

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери от бюджета на МОН по бюджетите на общини в размер на 1 561 475 лв. Средствата се осигуряват за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Допълнителни средства за стипендии за 2017 г. за високи образователни резултати на училището получават четири гимназии – три в Стара Загора и една в Казанлък. Разпределени са на база на постигнатото от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика, като условията и редът за това са определени със заповед на министъра на образованието и науката. Целта е да се даде възможност на най-добре представилите се на държавните зрелостни изпити училища да провеждат политики за повишаване на качеството на образованието. Съгласно заповед на министъра на образованието и науката от 13 юли 2017 г. целевите средства са разпределени по групи.

Първа група получава по 25 лв. за всеки ученик в дневна и индивидуална форма на обучение, след завършено основно образование;

Втора група – 35 лв. за всеки ученик в дневна и индивидуална форма на обучение, след завършено основно образование;

Трета група – 55 лв;

Четвърта група – 75 лв;

Пета група – 25 лв;

Шеста група – 35 лв.;

Седма група – 55 лв. за всеки ученик в дневна и индивидуална форма на обучение, след завършено основно образование.

Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ и Профилирана природо-математическа гимназия „Гео Милев“ – Стара Загора са разпределени в първа група.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ – Стара Загора и Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ –Казанлък са в трета група.

Росица Ранчева