Литературен конкурс за любовна лирика (Петрич) „Горчиво вино“

Победителят в четвъртия национален конкурс за любовна лирика „Горчиво вино“ ще сключи договор за издаване на книга на официалната церемония по награждаването през септември. Това е мечтата на много творци – да видят творбите си отпечатани в свое томче, а конкурсът може да я сбъдне. Организаторът, НЧ „Братя Миладинови 1914” – Петрич, приканва утвърдени автори и нови таланти да изпращат творбите си до 15. 08. 2017 г. (валидна е датата на пощенското клеймо).

Конкурсът бе създаден през 2014 г. по повод 100 годишнината на читалището и 80 годишнината на големия български поет Евтим Евтимов. Майсторът на любовната лирика почина миналата година, но остави дълбока следа в българската поезия. Той продължава да бъде един от най-обичаните и четени български поети, като във всеки български дом вероятно има негова стихосбирка, а най-известните български певци и групи са изпълнявали песни по негови стихове. Само по стихотворението му „Горчиво вино“ са създадени десетина песни с различни мелодии. „Ако ти си отидеш за миг”, „Обич за обич“, „Високо“, „Ти си любовта“, „Протегнах две ръце да те прегърна“, „Страх”, „Грешница на любовта”, „Жена на балкона”… са сред вечнозелените български песни. Големите музи на Евтим Евтимов – Романьола Мирославова и Петя Йорданова, също са написали прекрасни стихове за любовта.

Журито в конкурса се надява да открие следващия голям поет на България. Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение, без името на автора; малък, запечатан плик с попълнено заявление за участие в конкурса, изтеглено от сайта на читалището: http://chitalishtebratiamiladinovi.org/ и екземпляр от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора с неговото име. Максималният обем на творбата може да бъде до 30 реда.

Имената на финалистите в конкурса ще бъдат публикувани на уебсайта и фейсбук страницата на читалището до 06. 09. 2017 г. Освен първа награда – издаване на книга, ще бъдат връчени втора и трета награда – диплом и предметни награди (книги).

Официалното награждаване ще се проведе на тържествена среща в Клуба на дейците на културата в Петрич през месец септември 2016 г.(датата ще бъде допълнително обявена). Наградите ще се връчват само лично на авторите. Организаторите поемат пътните разходи и нощувка на наградените.

Творбите за участие в конкурса могат да бъдат изпратени по куриер, по пощата или занесени на място, на адрес: гр. Петрич 2850, обл. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски” № 4, Народно читалище „Братя Миладинови 1914” – за конкурса „Горчиво вино“. За допълнителна информация: Вангелия Тренева – секретар на читалището, 0879 088 501; Маргарита Досева – организатор, 0879 088 506; petrich@dir.bgmetodisti@mail.bg.