Директорът на СУ „Максим Горки“ закусва с „лицето на училището“

На 20 юни 2017 г. в СУ „Максим Горки“ – Стара Загора се произведе необичайно събитие. Директорът Мариана Пенчева покани на работна закуска 13 гимназисти, които през отминаващата учебна 2016/2017 г. са допринесли за авторитета на училището, Стара Загора и България. Те са посочени от Ученическия парламент, съгласувано с научните и класните ръководители.

„Идеята е взаимствах от  проекта „Неформално образование по щастие“, по който работихме с второкласниците, каза г-жа Пенчева. –  Заключителната инициатива по този проект беше „Закуска с директора“.

„Щастието има различни измерения. Моето щастие, в дългия ми педагогически и управленски период, сте вие, скъпи ученици.  Вие сте тези, които за настоящата учебна година сте лицето на училище „Максим Горки“. Вие, които на олимпиади, състезания, дебати, международни научни конференции и пр., представихте успешно не само себе си, но и училището, Стара Загора и България. Благодаря ви сърдечно, деца!“

В неформална обстановка на чай, кафе, бонбони, ритуален хляб и сладкиши, госпожиците споделиха и за успехите и за трудностите, направиха предложения за подобряване на живота в школото.

Теодора Христова от 10 клас е участвала в две национални срещи на ученически парламенти и съвети от цяла България, свързани със самоуправлението и с това, как учениците могат да влияят за образованието – на състоянието и качеството му. Тя вече е част от екипа, който организира тези срещи. Предстоящо е пето издание на този форум в Бургас. Госпожицата участва активно във всички организирани кръгли маси и дебати на междуучилищно и междуградско ниво.

Отличничката Дана Баджакова е участвала в националната олимпиада по английски език, като е постигнала 85 от възможните 100 точки. Мечтае да се занимава с програмиране и журналистика.

Виктория Бояджиева се е представила достойно в надпреварата за кмет на „Млада Загора“, участвала е активно във всички организирани училищни и градски тържества, в испанския театър  и в танцовия състав, в проведените междуучилищни дебати и др.

Отличничката Цандрина Мохамед Немер се е представила на високо ниво в Националната философска конференция.

Радина Колева е получила най-високото звание „Лауреат“ на Международните славянски четения в побратимения на Стара Загора руски град Самара с доклада си на тема „Българо-руските литературни връзки в контекста на историята“.

Сава-Калина Ангелова успя да стигне до Национална олимпиада по испански език и да представи училището си на добро ниво.

Деветокласничката Виктория Дачева за първи път е участвала в олимпиадата по руски език като е стигнала до 12 място на национален кръг.

Отличничката Джоанна Енсев за първи път се е явила на националната олимпиада по испански език, на национална кръгла маса на тема „Агресията, породена от наркотиците“ и други училищни прояви.

Симона Минчева е участвала в дебат на тема „За или против брака“; за втора година стига до национален кръг на олимпиадата по руски език, представя се отлично в Москва и Самара на славянските четения.

От закуската отсъстваха по уважителни причини Енчо Нейков – инициатор на инициативата „Да събудим българското; Тея Учерджиева и Женя Иванова – отлично представили се в честване на годишнината на Граф Игнатиев и на четенията в Москва; Мирослав Вълканов, който три поредни години успешно участва в националната олимпиада по руски език.

Тази година  до национален кръг от училището е имало  по един участник по испански, английски, география и български език, а по руски език – шестима.

В неформален разговор учениците направиха своите предложения за подобряване на живота в училище и превръщането му в желано място. Те искат промяна в приетия Закон за предучилищното и училищното образование в частта отсъствия, тъй като нямат възможност да участват в спортни състезания, фестивали, концерти, обмени и други събития. Според тях редица преподаватели са скучни, често пренасят личните си проблеми и настроения в часовете. Някои от тях не уважават учениците, държат се надменно, не са комуникативни.  Учениците настояват сутрин часовете да започват след 8:30 часа. Друг проблем е, че в 7 клас  някои от учителите поставят нарочно по-ниски оценки, за да останат учениците в същото училище, като нямат шанс да бъдат приети в елитни училища.  Дискутира се проблемът с учебниците, с ненужно огромния обем от  предмети и уроци, които няма да бъдат нужни в бъдещата реализация на младите хора.

„Лицето на училището“ изяви желание да бъде поканен министърът на образованието и науката и пред него също да бъдат дебатирани вълнуващите ги теми.

Марияна Пенчева сподели, че подобни закуски ще станат традиция. Това е жест към учениците за приноса им за повишаване на авторитета на училището.

Росица Ранчева