Ден на народните будители

Всяка година на Първи ноември „се събуждаме“, за да говорим и пишем за народните будители. Създаденият от Добри Христов „Химн на народните будители“ започва с думите

„О, будители народни,

Цял низ светли имена.

О, кристали благородни,

Вий сте сяйни знамена

Нам на вечни времена“

И се ровим с изумление, възхищение и учудване, ние, съвременниците, в този низ от имена, четем биографиите, изучаваме делото им. И всеки път, във всяко поколение като че ли остават въпросите „Що за хора са били те?“; „Защо са работили за Род и Родина без да чакат отплата?“. Във всяко поколение се появява търсено или случайно логичното съизмерване с днешните, наричащи себе си „народни будители“.

Денят не е избран случайно. Свързан е с името и делото на Св. Иван Рилски. Първото отбелязване е през 1909 г. в Пловдив, няколко години по-късно и в София. За официален празникът е обявен през 1922 година с Окръжно 17743 от 25 юли, подписано от Стоян Омарчевски – министър на народното просвещение в правителството на Александър Стамболийски.   Деветнадесетото Обикновено Народно събрание приема Предложението. Честването на Деня на народните будители е прекратено през 1945 година. По предложение на Общонародното сдружение „Мати Болгария“ през 1990 година е възстановено отбелязването на празника. Защото всички ние, в определен период от живота си, имаме нужда от ориентири, търсим примери за подражание, необходими са ни опорни стълбове. Нашата история е богата със славни събития и личности, следвали завета на Рилския светец.

Кои са народните будители? – Паисий, Чинтулов, Ботев, Стамболов, Каравелов… А може би още богомилите? Всеки, който излиза извън канона, извън стандарта и показва възможност за измъкване от блатото на безпросветността, безразличието и нихилизма. Всеки, който със слово и действие променя себе си и по-важното, предизвиква другите към промяна!

Сред имената на народните будители с достойнство се нареждат и старозагорци – Захарий Княжески, Атанас Иванов, Анастасия Тошева, Митрополит Методий, Петър Иванов и много други от ранната и по-нова история на града ни. Личности, белязали земния си път с благородство и родолюбие в мисли и дела!

Снежана Маринова

Александър Екзарх
Теофано Попова
Захарий Княжески
Атанас Илиев
Анастасия Тошева