Музиката помага да живеем по-дълго и по-добре

В една песен се пее „Песента ни помага да живеем и строим“. А класическата музика плюс това и удължава живота! Това твърди и Владимир Анисимов – известен онколог, геронтолог, професор, член-кореспондент на Руската Академия на Науките. Той работи в Научно изследователския институт по онкология „Н. Н. Петров“ в Санкт-Петербург и изучава проблемите на стареенето и рака. Но освен това той е и голям любител на музиката. Още от студентските си години редовно ходи във филхармонията, а на работа винаги слуша радио, което предава класическа музика.
Анисимов твърди: „Редица научни изследвания утвърждават, че при изпълнителите на класическа музика се забавя стареенето и загубата на умствени способности“.
Това се случва толкова по-активно, колкото по-интензивно човек се занимава с музика.
Ние с колегата Генадий Жиринов, професор от Руския научен център по радиология и хирургични технологии, също любител на музиката, решихме да проучим как музиката влияе на дълголетието. За целта сравнихме продължителността на живот на различни музиканти. Събрахме данни от 8775 човека. От тях над 7 хил. мъже и 1404 жени. Констатирахме, че музикантите живеят сравнително дълго. И това при ежедневие изпълнено със стрес – публичност, страх от сцената, необходимост да отговориш на високите очаквания. Това са все не особено полезни за здравето фактори, които по принцип съкращават живота.
Сред мъжете-музиканти най-дълго живеят диригентите (71 години), виолончелистите и цигуларите (70 години). Жените, както е известно живеят по-дълго от мъжете. Средната продължителност на живота при арфистките е 81,1 години, при диригентките и свирещите на клавесин и почти 80 години.
Но най-интересният феномен е броят на хората, преживяли над 90 години. В този случай е най-добрият начин на остаряване,защото при тях почти липсват заболявания или се появяват много по-късно. Сред музикантите има рекордно много хора, достигнали преклонна възраст.
Най-много са сред арфистките – 44%, т.е. едва ли не половината, а 100-годишнината са преминали 6,3% от тях. Сред жените диригентки и цигуларки също процентът е висок – съответно 29 и 20%. При мъжете този процент е най-висок сред цигуларите 7,3% и диригентите – 6,6%. Това също са много добри показатели.
Тайната на вечната младост е скрита в арфата. Учените са доказали, че музикантите живеят по-дълго от другите хора. А най-дълго сред музикантите живеят арфистите.
Но, от друга страна, много ниска е продължителността на живот при рок-музикантите и бардовете. Това може да се обясни и с начина им на живот. Но това обяснение не е приложима към класическите музиканти. Ние смятаме, че удължаването на живота при тях е свързано с особеностите на музиката, която изпълняват. А дори и с особеностите на инструментите, на които свирят! Намерението ни е да продължим да продължим да работим по тази тема, казва Владимир Анисимов. Уверени сме, че любителите на класическата музика имат големи шансове да проживеят по-дълъг живот! Тази музика реално влияе не само на емоциите, не само ни успокоява и уравновесява, но и оказва хармонизиращо въздействие на нашите физиологически процеси.
Превод от руски Снежана Маринова