Общински съветници поздравиха Народно читалище „Просвета-1927“ в село Еленино по случай 90-годишен юбилей

Председателят на Общинския съвет в Стара Загора Таньо Брайков, председателят на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания Милена Желева

Прочетете повече