Още много време ще изтече, докато Музей „Литературна Стара Загора“ отвори врати

След 25 скиталчески години – немил и недраг, най-сетне, в края на първия и в началото на втория мандат на

Прочетете повече