Вестник „Тракийска трибуна“ и Михаил Черногоров

В стенографските дневници на 23-то Обикновено Народно събрание от 31 март 1932 г. е записано, че председателстващият Н. Шопов съобщава

Прочетете повече