Сантиментални автографи от Санкт Петербург!

Предлагам ви частици от моите спомени. Те са свързани с музиката и с имена, които са почти легенди. Някои от

Прочетете повече