Рекламата в „стария” старозагорски печат. Първи опити – вестник „Земледелец”

Още с началните стъпки старозагорските вестникари оценят подобаващо значението на рекламата в своите издания и съответно се грижат тя да

Прочетете повече