Поздравление от Детска градина № 20 „Мир“ – Стара Загора

Ръководството и педагогическият екип на Детска градина № 20 „Мир“ – Стара Загора благодарят на всички родители на деца, посещаващи

Прочетете повече