Доц. Тонка Василева представя документалната книгата „Незаличима диря – съдбата на малоазийските българи”


Event Details


На 20 юни 2019 г. (четвъртък), 18:00 ч., в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора, зала първи етаж, доц. Тонка Василева, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски” представя документалната книгата „Незаличима диря – съдбата на малоазийските българи” (2016). Книгата е посветена на съдбата на малоазийските българи, живели в над 20 селища на Западна Мала Азия до XX век. Те са прогонени насилствено от своите домове през 1914 година, а имотите им не са заплатени. Самата доц. Василева е потомка на изселнически род от ивайловградското село Орешино. Авторката описва бита, духовна култура и нерадостната бежанска съдба след 1914 г. на малоазийските българи. Представена е и експедицията „По следите на малоазийските българи”, проведена през 2009 година.
Организатори: Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора съвместно с Тракийско дружество „Одринска епопея” – Стара Загора.