Среща и лекция на доц. Георги Бърдаров в Стара Загора

На 19 април 2019 г., петък, от 19:00 ч., в зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора – „България – география на свободата!” – презентация на доц. Георги Бърдаров във връзка с вековния юбилей на Българското географско дружество, в рамките на Петия български географски фестивал, провеждан в Стара Загора на 19, 20 и 21 април 2019 г.

Георги Костадинов Бърдаров е български географ, писател, университетски преподавател, ръководител на катедра „Социално-икономическа география“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършил е климатология в Софийския университет. Над 10 години е сценарист на популярни телевизионни формати. Преподава География на населението и селищата, Демография, Геоурбанистика, Етно-религиозни конфликти, Регионален анализ нa човешките ресурси и селищната мрежа, Геодемография. През декември 2015 г. спечели телевизионното предаване „Ръкописът“ по БНТ и благодарение на това издаде романа си „Аз още броя дните“ (книгата беше представена и в Стара Загора).