Представяне на нова книга за приобщаващото образование

На 21 февруари 2019 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора представяне на книгата «Помощникът на учителя в приобщаващото образование» от Калоян Дамянов.