Представяне на книгата „Пристанищата на Каин“, автор: Илко Стоев


Event Details


Приятели, новата ми книга излезе в края на миналата година след започнали още през студентското ми следване проучвания над заключената в Стария Завет езотерика и динамичното й взаимодействие с древнобългарската духовност през призмата на сравнителната митология, семиотиката и юнгианската психоанализа. За целта в книгата проследяваме генезисът на Злото според Старозаветното писание и православния канон, като отбелязваме паралели, които се откриват в Орфизма, в култовете на тохарите, древните българи и аланосарматите, както и в Богомилството. Особено интересни сведения ни поднася сборникът с  песни „Веда Болгара“ в една съпоставка с Нартския епос. Смея да твърдя, че повечето от заключенията ни са съвсем новаторски.
Втората част на книгата разглежда кучето като значим елемент в религията на траки, тохари и древни българи. Но тя има също така амбицията да представи нова теза за разпространението на Тракийския молос с екзпанзията на индоевропейците към Централна Азия и обратната му поява след хилядолетия в Източна Европа по археологически и писмени данни. Този дял, за написването на който многократно се консултирах с брат ми Светлин Стоев (специалист по темата, художник на книгата), надявам се ще бъде особено интересен за всички радетели за съхранението на българската порода КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ в нейния автентичен облик.
Заповядайте на официалното представяне на „Пристанищата на Каин „,  25. февр., да обменим мнения по тези въпроси на чаша вино!

Илко Стоев, автор