Откриване на изложба и литературно четене в Регионална библиотека „Захарий Княжески“


Event Details


3 октомври 2018 г., сряда, 17:00 ч., Регионална библиотека „Захарий Княжески“, фоайе първи етаж

Откриване на фотодокументална изложба „Стари истории в ново време“, чрез която се отбелязват годишнини от издаване на първите следосвобожденски периодични издания в Стара Загора и се популяризира града и неговото писмено културно наследство в Европейската година на културното наследство.

Мобилна изложба, чрез която се отбелязват годишнини от издаване на в. „Земледелец” (1883), в. „Бъдъще” (1898), сп. „Наука” (1903), в. „Демократичен вестник” (1908), в. „Земеделска борба” (1923), в. „Земеделско-скотовъден вестник” (1923), сп. „Оранжева заря” (1923), в. „Музикален преглед” (1923), в. „Кооперативна пробуда” (1928), в. „Устрем” (1933).

Използвани са материали от фондовете на Библиотека „Родина“, РИМ – Стара Загора, НБ „Св. св. Кирил и Методий” и НБ „Иван Вазов“ – Пловдив. Изложбата е подготвена от екип на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, в който са включени краеведи и графичен дизайнер. С подкрепата на Община Стара Загора.

Изложбата е с генериран QR код и може да бъде разглеждана и чрез мобилни устройства.

Част от събитията в Европейската година на културното наследство.

3 октомври, сряда, 18:00 – Регионална библиотека „Захарий Княжески“, зала първи етаж

„Градът“ – литературно четене на старозагорски поети

Организатор: Община Стара Загора; Народно читалище „Николай Лилиев“