Изложба „Лъвът – българският символ през епохата на Възраждането“

На 13 февруари 2019 г. (сряда) от 17:30 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора откриване на изложба „Лъвът – българският символ през епохата на Възраждането“ – автор д-р Александър Гьошев със съдействието и от фонда на Народна библиотека „Иван Вазов – Пловдив.
Тринадесет пана, които проследяват припознаването на лъва като български национален символ през епохата на Възраждането. Представя присъствието на този символ в книжовните паметници („Стематографията“ на Христофор Жефарович, преписи на Паисиевата „История славянобългарска“ и други); в печатната графика и произведенията на изкуството от ХVIII – XIX в.; лъвското изображение върху печата и устава на БРЦК; върху печата на Привременното българско правителство на Георги Раковски от 1862 г.; в знамената на четата на Филип Тотю (1867 г.), на Банската чета на Райна Княгиня (1876 г.); върху кокардите на въстаналите априлци и др. Връзка със символиката на лъвското изображение от периода на Второто българско царство – лъвското изображение в „Стематографията“ на Христофор Жефарович от 1741 г. е идентично с лъвското изображение върху монетите на цар Иван Шишман от втората половина на XIV в.
Изложбата ще остане до 11 март 2019 г.
Д-р Александър Гьошев е възпитаник на Националната художествена академия, доктор по изкуствознание и изобразително изкуства, преподавател в Академията по музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) – Пловдив.