Дискусия с журито на Студентския театрален фестивал „Данаил Чирпански” в Стара Загора

На 9 април 2019 г. (вторник), 14:00 – 16:30 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора – Дискусия с журито на Международния студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански”.

Вход свободен!

https://dolap.bg/2019/03/27/%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80/