Благотворителен оперен концерт

На 28 януари 2019 г., понеделник, от 18:00 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора благотворителен концерт с музиката на Моцарт. Участват: Яница Нешева, Иван Кабамитов, Тереза Бракалова, Светлана Иванова, Калина Жекова, Нели Нечева, Теодор Петков, Пролет Пенчева, Яна Стефанова, Ралица Василева, ученици от НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора. На рояла: Полина Влахова.
Средствата са за новооткритата Тийнзона в библиотеката.