Алексей Стоев и Пенка Мъглова – за пълното слънчево затъмнение


Event Details


На 29 октомври 2019 г. (вторник), от 18:00 ч., Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора, зала първи етаж, Пенка Мъглова и Алексей Стоев споделят основни резултати от изследователската експедиция „Пълно слънчево затъмнение 2019 г., Аржентина, Южна Америка”.
На 2 юли 2019 г. по територията на Тихия океан, Чили и Аржентина  премина сянката на единственото през 2019 г. пълно слънчево затъмнение. Специалисти по слънчева физика от Института за космически изследвания и технологии – БАН, Филиал Стара Загора и Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин” – Стара Загора организираха и проведоха наблюдателна експедиция до Република Аржентина. Наблюдателната експедиция бе част от усилията на международен екип от специалисти от Франция (Институт по астрофизика, Париж), Русия (Физически институт „Лебедев”, Москва), Египет (Институт по астрономия и геофизика, Хелуан) и България да наблюдават интересни и важни за разбиране астрофизически процеси във вътрешната слънчева корона по време на пълното затъмнение.
В деня на затъмнението учените са свидетели на изключително добри условия за наблюдениe – чисто небе, ниска относителна влажност и много слаб вятър. Пълната фаза на слънчевото затъмнение продължава 2 минути и 18 секунди. Това време позволява на екипа да направи над 50 фотографски  снимки и да получи данни за фината структура на слънчевата корона и характерни области във вътрешната й част.
Част от снимките са направени с тесноивичен зелен филтър, което позволява да се направи спектрофотометрия на „зелената”  слънчева корона (FeXIV 5303Å). Фотографските наблюдения на бялата корона позволяват да се  определи сплеснатостта на слънчевата корона и коефициента на свързаност с актуалния 24-ти слънчев цикъл.
По-време на затъмнението са получени много добри резултати от паралелни спектрометрични наблюдения на избрани области от вътрешната слънчева корона със спектрографа с висока резолюция, монтиран на 4 метровия TNN телескоп на Обсерваторията „Ла Сила”, Чили направени от френския екип под ръководството на проф. Серж Кучми.
Учените успяват да получат данни за промяната на приземната температура, скоростта и силата на вятъра по време на затъмнението и интензивността на слънчевото греене, които ще бъдат използвани за съпоставяне с подобни данни от други пълни слънчеви наблюдения. Направената фотометрия на небето и силата на светене на ореолни явления във фазовата еволюция на пълното затъмнение позволяват да се оценят редица атмосферни явления, получени при рeзкия дефицит на слънчева енергия в атмосферата. В самия край на затъмнението са направени кадри на залязващото над пампасите частично затъмнено слънце.