На 20 януари 2018 г. (събота), 11:00 часа, зала първи етаж – прожекция на българския игрален филм „Пеещите обувки“ (2016

На 24 януари 2018 г. (сряда), 18:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –

Кинофестивал МЕНАР – в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, бул. „Руски” 44, етаж първи. Организатори за