На 27 април 2018 г. (петък), 18:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –

На 28 април 2018 г. (събота), 11:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора – Музикално

На 30 април 2018 г. (понеделник), 18:00 ч., зала и фоайе първи етаж на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара