Приключи етап от проект Въвеждане на Обща рамка за оценка CAF 2020 в Община Стара Загора – изготвяне на План за подобрение

Общинска администрация Стара Загора приключи един от основните етапи по проект „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“, а

Прочетете повече

Старозагорски абитуриенти получиха парична помощ за започване на самостоятелен живот

Шестима старозагорски зрелостници от Дом за деца без родителска грижа  „Мария Терезия“ получиха парична подкрепа, осигурена от дарители на Националното

Прочетете повече

Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на община Стара Загора за 2020 година

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50 от Наредбата за условията и реда

Прочетете повече