180 години светско образование в Стара Загора чества Шесто основно училище „Свети Никола“

Преди 180 години и към четирите църква в тогавашна Ески Заагра, днешна Стара Загора, е имало килийни училища. Първенците Хаджи

Прочетете повече