Ферманът за създаването на Българската екзархия е издаден на 27 февруари 1870 г.

Ферманът за създаването на Българската екзархия е издаден на 27 февруари 1870 г.; на следващия ден е връчен от Великия

Прочетете повече