Функционални промени в сайта на Общината в удобство на гражданите

За улеснение на потребителите на сайта на Община Стара Загора бяха направени функционални промени и оптимизации. Вече всички административни услуги, които могат да бъдат заявявани по електронен път са събрани в една обща страница  https://www.starazagora.bg/bg/elektronni-uslugi

Голям бутон на главната страница на сайта води потребителите към новия каталог с услуги предлагани от Община Стара Загора.

Посредством електронна идентификация и чрез разработената от Министерството на електронното управление – Система за електронни форми, лесно от произволна локация ще могат да бъдат заявявани, плащани и получавани повече от 100 електронни административни услуги.

Други услуги, до които потребителите ще получат лесен достъп са: „Портал за местни данъци и такси“, „Деловодна справка“, „Портал за сигнали, въпроси и предложения“, виртуално табло на градския транспорт, както и разписанията на заминаващите от Автогара Стара Загора автобуси. На страницата ще са достъпни още ГИС /Географска информационна система/, публични регистри, виртуална детска кухня, приеми в детски ясли и градини, както и първи клас, онлайн резервация за сключване на граждански брак, информация за качеството на атмосферния въздух, анонимно подаване на сигнал за разпространение на наркотици и др.