Университетски симулационен център ще бъде изграден в Тракийски университет – Стара Загора

Ректорът на Тракийски университет проф. Добри Ярков и главният мениджър и директор на Ветеринарния симулационанен център д-р Здравко Тодоров посетиха Бернския интердисциплинарен ветеринарен симулационен център към университета в Берн, Швейцария. Те бяха запознати с различни програми в областта на образната диагностика, умения за комуникация в медицината, ветеринарната медицина и фармацията. Бяха демонстрирани модели, симулатори, които се използват в обучението на студентите. По време на визитата бяха обсъдени и иновациите в областта на симулационното обучение и тяхното значение в съвременното обучение по медицина, ветеринарна медицина и фармация. Проф. Кай Шнабел, който е директор на Университетския симулационен център в Берн, подчерта огромното значение на симулационните програми в обучението на студентите и следдипломната квалификация: „Проучвания на водещи университет доказват, че симулационното обучение е по-ефективно в практическото обучение на студентите, тъй като симулационната ситуация позволява устойчиво повишаване на уменията, симулиране на голям брой клинични случаи, които невинаги са налични в реална среда.“

Проф. Кай Шнабел е специалист, който въведе за първи път в Европа симулационното обучение в Свободния университет в Берлин и в болницата Шарите. Той е световен експерт, участвал в изграждането на симулационни обучителни програми в различни университети. Проф. Шнабел изрази пълна подкрепа при изграждането на Университетски симулационен център в Тракийски университет – Стара Загора, където ще пристигне на работно посещение през есента.

На снимката отляво надясно: проф. Кай Шнабел, проф. Валентин Джонов, проф. Добри Ярков, д-р Здравко Тодоров