Петър Дънов:“Всяко нещо, което се прави без любов е престъпно“

Духовният свят отбелязва 160 г. от рождението на Учителя

Жизненият път на знаменития български теолог Петър Константинов Дънов, известен сред последователите си като Беинса Дуно, или Учителя, започва на 11 юли 1864 г. в с. Хадърча, днес Николаевка, област Варна.

През 1886 г. бъдещият лечител и духовник завършва Американско методистко училище в Свищов, а през 1888 г. заминава за САЩ и се записва студент в Методистката теологическа семинария “Дрю” в град Медисън. Дипломира се четири години по-късно и есента на 1892 г. постъпва в Теологическия факултет на Бостънския университет. Паралелно посещава и занятията в Медицинския факултет и през 1894 г. получава диплома, която му позволява да практикува медицина.

През 1895 г. се завръща в България. След година издава първата си книга – “Науката и възпитанието”. А две години по-късно основава своето “Общество за повдигане религиозния дух на българский народ” във Варна.

През 1918 г. движението приема името “Всемирно бяло братство”. От тогава до края на дните си Дънов се посвещава изцяло на своето учение и на неговото разпространение.

В цял свят е известен ценният му библейски “Завет на цветните лъчи на светлината”, съставен през 1912 г.

На 27 декември 1944 г. Учителя завършва земния си път в София, оставяйки в своите беседи и лекции едно неоценимо духовно богатство за всички, които търсят Истината…

Темата за Любовта – Божествена и човешка, преминава като червена нишка през необятното творчество на Беинса Дуно. Според него законът на Любовта е: ти не можеш да любиш правилно, докато не оценяваш правилно Любовта, не можеш да мислиш правилно, докато не произвеждаш светлина в себе си. Всеки човек, който има сила в себе си, вече има основа.

Той казва, че когато душата ни е изпълнена с любов, духът ни е изпълнен с мъдрост. Ако Любовта дойде в човека и се възцари в света – всички хора ще бъдат съвършени.

Когато човек се замисли за същността на любовта, възниква въпросът дали тя е безкористна и ако обичате някого, знаете ли за какво го обичате? По този повод Дънов уточнява: “В света няма безкористна любов. Синът обича майка си дотолкова, доколкото му е дала нещо. Своята сестра или брат вие обичате, ако са оставили нещо във вас. Ако нищо не ви оставят, не можете да ги обичате. Не можеш да бъдеш обичан, ако не занесеш от изобилието, което имаш… Щом дойде Любовта, тя носи всичкото богатство”.

И допълва: “Само съдбата на Любовта Бог е оставил в своите ръце – с нея не се занимавайте. За Любовта нямате право да претендирате: “Той има по-голяма любов”. За Любовта никакво мнение не давайте. Това е право на Бога”.

Според писанията Божията Любов трябва да се всели в душата на човека, за да бъде той богат, но ако сгреши, тя не може да живее в него.

“Любовта е нещо спонтанно – заявява Беинса Дуно, а спонтанните неща са Божествени! Това е един велик Божествен закон, който дава тласък. Ако ти се противиш на този Божествен тласък, ще си създадеш нещастие. Ти можеш да си дотолкова полезен на другите, доколкото си отзивчив към този Божествен импулс, който е в теб”.

Налага се изводът, че ако не оценяваме любовта, Божиите благословения няма да дойдат. Ако я оценяваме, ще дойдат здравето, богатството и щастието.

“Трябва да образувате около себе си вълни от нежност, за да може да разберете Великата Любов – ни съветва Дънов. – Тя е Божественото и най-свещеното нещо на земята. Само Божията Любов е Любов”.

Казват, че Любовта внася основния житейски капитал и парите на човека са неговата мисъл

Ако имаш една светла мисъл, от нея ще зависи твоето богатство. Мисълта, мъдростта и знанието ти внасят онези условия, при които този капитал може да се развива.

Любовта не е едно развлечение в живота, а велик подтик на Духа. И който го разбира, ще бъде щастлив и обновен.

Учителя ни призовава да оценяваме човешката душа. Защото да обичаш един човек, значи той да носи едно възпоменание, че като е дошъл в твоя дом, ти си му дал най-ценния подарък – Любовта. Той ни напомня никога да не подценяваме любовта на когото и да е, защото Любовта е нещо свято, свещено и красиво. Тя е смисълът на живота.

“Всяко нещо, което се прави без любов, е престъпно – подчертава мислителят. – Всичко е Любов! Бог е Любов! Като влезеш в Любовта, ти ще имаш един вечен мир, хората ще бъдат в тебе и ти в тях. Работете за Любовта. Като минете покрай някого, се усмихнете. Усмивката е цветът на човешката душа”.

Интересни са разсъжденията на духовния лидер на братството за връзката между Любовта и радостта. Той твърди, че без радост Любовта не може да се прояви, защото радостта е живот, който направлява Любовта. И ни подсказва, че ако не се научим да се радваме на чуждите постижения, никога няма да се радваме и на своите…