Детска градина №10 „Светлина“ по пътеките на Ханс Кристиян Андерсен в Копенхаген

Целият свят е пълен с чудеса, но ние сме дотолкова свикнали с тях, че ги приемаме за нещо обичайно.” Х.К.Андерсен

Макар, че е лято и повечето педагози се наслаждават на заслужен отдих, ние планирано от есента бяхме взели решение да отложим почивката. Предостави ни се възможност за участие в обучение от 1 до 7 юли 2024 г. по една нова насока в работата с деца, а именно използването на терапевтичните възможности на приказките. ПРИКАЗКИТЕ КАТО „ТЕРАПЕВТИЧНО СРЕДСТВО ПРИ РАБОТА С ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ“

В обучението акцент бяха животът и творчеството на Х.К. Андерсен. „Обухме” обувките му и поехме  по пътеките на детството му и на творческия му път. Няма по-добър начин да научиш нещо, освен да го преживееш. И ние „вдишахме“ атмосферата на тихите красиви улички на родния му град, тесните прихлупени стаи в дома му, реката, толкова свързана със съдбата на майка му…И така станахме близки.. и разбрахме, защо бе такава съдбата на Малката русалка, Малката кибрит продавачка, Храбрия оловен войник и си отговорихме на много въпроси.

Основна част в обучението беше да се запознаем с терапевтичните приказки, тяхното въздействие и начина на работа с тях. Как ни докосват лично и как са свързани с живота ни. Научихме алгоритъма на създаването им и сами да измисляме такива. Развихме уменията си и измисляхме истории по  различни психологични проблеми при децата: раздяла на родители, нов член в семейството, самотата…и др. Работихме и по дидактически истории и как да използваме фантазията за по- голяма образност в обучението с  малчуганите.

Определено пътуването беше ползотворно и пълноценно. Новите практики ще бъдат споделени с колегите и сме сигурни, че ще бъдат приложени в работата им.

Йоанна Димитрова

Директор на Детска градина №10 „Светлина”