Център за иновативни образователни технологии отвори врати в Тракийски университет

Втора зала към университетския Център за иновативни образователни технологии на Тракийски университет откриха официално днес във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. На тържествената церемония по прерязване на лентата присъстваха   проф. Нели Грозева – заместник-ректор по учебна и информационна дейност на Тракийски университет, д-р Ивана Радонова – началник на отдел „Политика във висшето образование“ на МОН, областният управител на област Ямбол – Николай Костадинов, кметът на Община Ямбол – Валентин Ревански, заместник-кметът на Община Ямбол – Енчо Керязов, заместник-кметът на Община Тунджа – Тодор Налбантов, началникът на РУО Ямбол – Георги Георгиев, представители на деканските ръководства на различните факултети на Тракийски университет, гости от институции и от различни университети от цялата страна.

Центърът за иновативни образователни технологии на Тракийски университет, който е един от 22-та центъра от този тип в държавни университети в цялата страна, е създаден по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ на МОН.  Най-новото технологично „бижу“ на старозагорското висше училище разполага с две модерно оборудвани зали, ситуирани съответно във Факултет „Техника и технологии“  – Ямбол и в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) в Стара Загора. Залата в ДИПКУ бе официално открита ден преди днешното събитие лично от проф. Галин Цоков, министър на образованието и науката.

Центърът за иновативни образователни технологии е създаден в  отговор на инициативата на Европейската комисия за отваряне на образованието за всички чрез новите технологии и ще подпомага адаптирането на образователната система към съвременните дигитални изисквания чрез използване на ИКТ-базирани иновативни образователни технологии (ИОТ), както и включването на Тракийски университет в националното, европейското и световното виртуално образователно пространство.

„Всички ние сме убедени, че без иновативните образователни технологии няма как през 21 век да се провежда качествено, отговарящо на съвременните изисквания и стандарти обучение не само на учители, а на всички специалисти по всички нива на образователната система.” – заяви по време на откриването домакинът проф. Ваня Стойкова, декан на Факултет „Техника и технологии“ и допълни – „Имено затова се радваме, че вече разполагаме с този Център, който ще  съдейства за внедряване на иновативни образователни технологии в обучението на бъдещите учители, както и при провеждане на курсове за повишаване на квалификацията на учители и преподаватели от висшите училища.“