Мантра на Благодарността

МАНТРА НА БЛАГОДАРНОСТТА
“ БЛАГОДАРЯ На ЖИВОТА, който ме вдъхновява, обновява и ми дава възможност да се развивам ежедневно.
Благодаря на мястото, където съм тук и сега, защото това място има нужда от мен и аз се нуждая от него.
Благодаря на всички органи в тялото ми, които функционират в пълна хармония и съвършенство.
Благодаря на къщата, в която живея, която служи за убежище и почивка.
Благодаря ви, постижения, успехи, еволюция и възможности, които се отварят ежедневно пред мен.
Благодаря на всяко получено плащане, защото по този начин почитам името си, уважавам ангажиментите си и парите ми се множат.
Благодаря за всичко, което купувам или придобивам, защото то е плод на труда ми.
Благодаря на всички възможности за финансови и лични успехи, които получавам, идентифицирам и приемам.
Благодаря на всички хора, които ми пресичат пътя.
Благодаря на хората, които привидно ме нараняват, защото ми помагат да отговарям с доброта и да правя повече добро.
Благодаря ви, че намирате благодарност в хората, нещата и делата.
Благодаря ти Вселена, която заговорничи в полза на мислите ми, затова избирам много внимателно какво мисля, говоря или желая…
Благодаря на Божествения Дух, проявяващ се чрез мен, защото благодарение на Него излъчвам светлина, любов и мир, където и да съм…
БЛАГОДАРЯ, БЛАГОДАРЯ, БЛАГОДАРЯ…
БЛАГО-ДАРЯ!!!“ Via #НаташаПетрова