Документи за гимназиите се приемат от 8 юли 2024г.

От 8 до 10 юли 2024г., включително, ще се подават заявления за участие в първия етап от класирането за прием в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

Кандидатстването ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Входът в онлайн платформата ще се осъществява чрез входящия номер и кода за достъп до портала, с които седмокласниците провериха резултатите си на националното външно оценяване. Те могат да бъдат намерени на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от външното оценяване и изпитите за проверка на способностите.

Тези, които се затрудняват да подадат документи, могат да потърсят съдействието на училището, в което ученикът завършва VII клас, или на т.нар. училище гнездо.

Кандидат-гимназистите нямат ограничения относно броя на въвежданите желания. Ако е посочена професионална паралелка, се изисква и медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика. Той може само да подаде заявление, а на по-късен етап да прикачи медицинското свидетелство. В този случай е необходимо такова да бъде представено при записването. В противен случай ученикът губи мястото си, ако е класиран в професионална паралелка.

Цялата необходима информация относно оценките ще бъде отразена по служебен път, преди да се пристъпи към балообразуването и класирането.

Учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелството за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство,

издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в

олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Първият етап на класиране ще бъде обявен до 12 юли, включително, а записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е 15-17 юли 2024г.