Детска градина №20 „Мир“ беше удостоена с престижната Международна грамота за заслуги и Сертификат на „Българско движение – СИН ФЛАГ“.