Учители от ОУ „Кирил Христов” представиха успешна педагогическа практика на международен форум

На XXIV Международен педагогически форум на тема „Образователни политики и практики за благоденствие и устойчивост“, проведен от 27 до 30 юни 2024 г. в курортен комплекс Албена от ДИПКУ-Тракийски университет гр.Стара Загора, учителите от ОУ „Кирил Христов“ блестящо представиха своята иновативна педагогическа практика.

Форумът събра водещи педагози и експерти от цял свят, за да обсъдят най-новите тенденции и методи в образованието, насочени към устойчивото развитие и благоденствието на учащите.

Участниците бяха началните учители Дарина Делчева и Юлия Пенчева, които предизвикаха бурни овации с презентацията си, демонстрираща успешното прилагане на STEAM подхода в обучението на учениците от ОУ „Кирил Христов“.

Двете начални учителки представиха иновативния си проект, който интегрира STEAM подхода в учебния процес. Проектът им е предназначен за ученици от начален етап и цели да повиши интереса и ангажираността на децата към учебния материал чрез креативни и практически дейности.

Учителите демонстрираха как различните дисциплини могат да се обединят около обща тема , за да създадат по-интересно и вдъхновяващо учебно изживяване.Споделиха данни и примери, показващи как иновативните методи са допринесли за повишаване на успеваемостта и мотивацията на учениците.

Акцентираха върху важността на приобщаващото образование и как STEAM подходът може да бъде адаптиран за ученици със специални образователни потребности.

Презентацията на Дарина Делчева и Юлия Пенчева беше високо оценена от присъстващите педагози и експерти. Те получиха множество въпроси и коментари, изразяващи възхищение от креативния им подход и желанието им да споделят опита си с колеги от други училища и страни. Овациите и признанието от публиката са доказателство за успеха и иновативността на тяхната педагогическа практика.

Участието на учителите от ОУ „Кирил Христов“ в международния форум не само утвърди високото ниво на преподаване в училището, но и демонстрира, че прилагането на съвременни методики като STEAM може значително да обогати учебния процес. Делчева и Пенчева изразиха готовност да продължат да развиват и разширяват своите практики, за да допринесат за устойчивото развитие на българската образователна система.

Техният принос на форума подчерта значимостта на обмена на опит и добри практики между педагозите и показа как иновациите в образованието могат да доведат до по-добри резултати и повишена мотивация сред учениците.

Това участие служи като вдъхновение и модел за други учители и образователни институции, стремящи се да внедрят иновативни и ефективни подходи в учебния процес.

Долап.бг