Учени откриха признаци на интелект в растенията

Могат ли растенията да мислят?

Този на пръв поглед детски въпрос сериозно заинтересува учените, които проведоха експерименти с редица растителни култури и откриха в тях признаци на когнитивни процеси.

Според Моника Галиано от Центъра за еволюционна биология към университета на Западна Австралия, едно време учените категорично са отказвали да вярват, че прилепите имат способност за ултразвукова ехолокация. Днес, както подчерта изследователят, подобна ситуация се е развила в областта на изследванията на растенията.

Отдавна знаем, че растенията произвеждат звукови сигнали. Това са главно звукови вълни в долните и ултразвукови части на честотния спектър. Как да интерпретираме тези сигнали?

Това може да бъде страничен ефект от процеса на растеж или по -интересно – комуникационни сигнали. Възможно ли е растенията да обменят данни помежду си не само по химичен път, но и със звук?“, – казва изследователят.

Отдавна е известно, че растенията могат да разпространяват химически сигнали в почвата, за да предупреждават съседите за нападения от суша или вредители. След като получат такива сигнали, други растения започват да реагират, за да сведат до минимум възможните щети. Можем ли да приемем, че зад този механизъм има нещо като интелект? Сложен въпрос.

Има още много такива въпроси. Например експериментите показват, че растенията могат да се ориентират към звука на течаща вода, за да насочат корените си към нея. Или растенията могат да реагират на звука на пчела и да увеличат концентрацията на захар в нектара, за да „се сприятелят“ с насекомото.