На редовен изпит по обща езикова култура се явиха повече от 170 кандидати

Изпит по обща езикова култура в рамките на редовната кандидатстудентска сесия се проведе днес в Тракийски университет. Заявилите участие кандидат-студенти бяха 171, а самият изпит се проведе едновременно в ректората на университета в Стара Загора и във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. Кандидат-студент от Стара Загора изтегли изпитния вариант на задачите в най-голямата аудитория на ректората в присъствието на председателя на комисията по проверка на изпитните работи – доц. Теодора Илиева, заместник-ректора по учебна и информационна дейност – проф. Нели Грозева, заместник-декана на Педагогически факултет – доц. Габриела Кирякова, заместник-директора на Медицински колеж – доц. Катя Моллова, членове на техническата комисия, родители, квестори.   

Изпитът по обща езикова култура е двукомпонентен и е с продължителност 4 часа. По първата задача, за която бе изтеглен вариант 3,  кандидатите трябва да редактират текст, като открият 3 типа грешки – правописни, граматически и пунктуационни. В рамките на втората задача бъдещите студенти трябва да съставят свързан текст на тема  “Светът днес и утре”. С оценката от този изпит явилите се кандидат-студенти могат да кандидатстват за 28 различни специалности в Педагогически факултет, Стопански факултет, Аграрен факултет и Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол. 

Председателят на комисията по проверка на изпитните работи – доц. Илиева, премина през всички изпитни зали и даде технически указания на кандидат-студентите. 

Проф. Нели Грозева пожела на всички кандидат-студенти успех и на есен да започнат своето обучение в Тракийски университет.

Детайлна информация за кандидатстудентския прием в старозагорското висше училище за академичната 2024/2025 година е достъпна тук – https://trakia-uni.bg/…/admission-after-secondary-education/

Невена Димитрова