Успешно приключи лагер-школата по Експериментална физика“

Приключи една успешна лагер – школа по „Експериментална физика“ в Националния институт на младежта в Оряховица, област Стара Загора. Заедно с Никола Каравасилев- (ръководител на Националния отбор по астрофизика) обучавахме умни, интелигентни, даровити и талантливи ученици от цялата страна. Гост на школата бе Теодосий Теодосиев – учител и будител, подготвил стотици златни медалисти в Международни олимпиади по физика.
Културно- образователната програма свързахме с астрономия, посещение на забележителности, а млади таланти ни показаха завидни умения по пиано, народни песни и реторика.
Чудесните условия, красивата природа, вкусната храна и топлотата на общуването ще ни върнат отново тук и в следващите години.
Тонка Иванова