Георги Господинов провежда майсторски клас по творческо писане

На празника на изкуствата „Аполония“ на 30 август и 1 септември 2024г. майсторски клас по творческо писане ще проведе ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ

Условията и апликационната форма за класа ще откриете тук:

https://docs.google.com/…/1ThsHARhOfgWryypXfhEss8Vfj2…/edit…

Изпраща се на fest@apollonia.bg

Майсторският клас е за млади поети и писатели от страната на възраст от 18 до 35 години. Ще се проведе от 30 август до 1 септември 2024 в Созопол, в Художествената галерия в Стария град. Всеки кандидат изпраща по електронен път   5 стихотворения или от 5 до 7 страници откъс от проза.
Ще бъдат избрани ограничен брой участници, одобрени от Георги Господинов.

Такса за кандидатстване: 30 лв. (включена в таксата за участник, която не подлежи на връщане)

Такса за одобрени участници: 300 лв.

Един от одобрените участници може да бъде освободен от такса по преценка на водещия курса.

Сумите се внасят по банковата сметка на Фондация Аполония:

IBAN BG46UBBS80021000015110

Курсът завършва с официално представяне на 1 септември, включено в програмата на Аполония 2024. Участниците получават Диплом за завършен майсторски клас по творческо писане.

ПРАЗНИЦИ НА ИЗКУСТВАТА АПОЛОНИЯ 2024

Майсторски клас по творческо писане
Георги Господинов

ИМЕ:                                       ФАМИЛИЯ:

ДАТА НА РАЖДАНЕ:                АДРЕС:

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР:            E-MAIL:

ЗАВЪРШЕНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ:

УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ И ПУБЛИКАЦИИ:

Апликационните форми се изпращат най-късно до 15 юли 2024г.
fest@apollonia.bg