Близо 330 000 лв. осигурява МОН за стипендии на деца с изявени дарби

Министерският съвет одобри 327 780 лв. за стипендии на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища. Със средствата се осигурява финансово стимулиране на 304 ученици от общински образователни институции, седем на деца от частни училища и 105 на таланти от държавни училища. Подкрепата се осъществява съгласно Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2024 г., приета с Постановление на Министерския съвет.

Финансирането е в резултат на постъпили искания за четвъртото тримесечие на 2023 г. На 43 общини ще бъдат преведени общо 225 585 лв. за изплащане на стипендии на ученици от общински училища. За учениците от седемте частни училища в София, Добрич и Русе се отпускат 4860 лв., а по бюджета на МОН за изплащане на стипендии на ученици от държавни

училища са преведени 97 335 лв.