Хората знаят много по-малко от животните

Мравките след като си съберат зърната и семената, от които се нуждаят за зимата, разграждат тези семена на половинки, преди да ги съхраняват в гнездата си, защото разбиването им на две ги предпазва от покълване. Учените обаче бяха изумени, когато откриха, че семената от кориандър, съхранявани в мравките, са разбити на 4 парчета вместо на 2 парчета. След лабораторни изследвания учени откриха, че семето на кориандър все още ще покълне, след като бъде разделено на две, но няма да покълне, след като бъде разделено на четири части. И как тези малки създания знаят всичко това? Хората знаят много малко, има много какво да научат от другите създания.
Д-р Григор Милчев
Източник: National Geographic Photography