Петрови заговезни започват от 25 юни и продължават до 28 юни 2024г

През 2024г. на втория ден след Петдесетница отбелязваме Петрови заговезни

През 2024г. Петдесетница – 8 Неделя след Пасха се пада на 23 юни- неделя. Първата неделя след нея -на 30 юни, празнуваме Всички светии. На 24 юни 2024г. празнуваме Св. Дух и Рождението на св. Йоан Кръстител (Еньовден). Ден след това, на 25 юни започват Петрови заговезни

Заговезни

Заговезни са църковни празници, отбелязвани в деня преди началото на период на пости. В годината има Месни заговезни и Сирни заговезни – преди започване и в началото на Великите (Великденски) пости;

Петровият пост е установен за подражание на апостолите, които постели, когато се готвели за проповедническа дейност (Деян. 13:3), а също и заради особена почит към светите първовърховни апостоли Петър и Павел.

Определяне на датата

Началото на Петровите пости се определя според деня на Св. Петдесетница и затова неговата продължителност е различна всяка година. Постът продължава до края на вечерното богослужение преди Петровден (който е винаги на 29 юни), но ако този ден се падне в сряда или петък постният период се регулира съобразно с това.

Петровият пост

Режимът на Петровия пост е облекчен – пости се от яйца, млечни продукти и месо, но в дните различни от сряда и петък се разрешава риба.

Задължителен строг пост се полага в деня преди празника, на 28 юни, но ако се случи в събота или неделя, строгостта на поста се облекчава и в този ден се разрешава олио и вино. Ако 29 юни, празникът на Първовърховните апостоли, се случи в сряда или петък, се разрешава риба, а ако 30 юни съвпадне със сряда или петък, се разрешава само да се яде постна храна с олио и вино.

Макар и кратки, по време на тяхната продължителност има други християнски празници. Еньовден ( 24 юни) е  празник,  свързан с деня на лятното слънцестоене. Познат е още и като „сред лето“.

В началото е бил чисто езически празник, който църквата е обединила с честването на рождение на св. Йоан Кръстител. Тогава се събират билки, палят се огньове, къпе се на изгрев слънце. Покрай всичко това за този ден има и предостатъчно вярвания, разпространени из цяла Европа.

Във всички тях има три основни идеи – значението на лечебните растения, защитния характер на огъня и пречистващия ефект на водата.

преди започване на Петровите пости;

В съботата преди Петровите пости е Петрова задушница.

На Петровден свети апостол Петър произнесъл първата християнска проповед. Пояснил на множеството, че апостолите не са пияни, а изпълнени от Дух Свети, и ги приканил към покаяние.

Думите му проникнали в сърцата на слушащите го юдеи. В този ден приели вярата в Христа, кръстили се и се присъединили към първата християнска общност около три хиляди души.