91 начина за проява на любов към децата

91 НАЧИНА ЗА ПРОЯВА НА ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА

/Материалът е предоставен от Марта Земска по време на Лятната школа на Фондация „Ст.Батори“ през 2006 г. в Константин, Полша/

 1. Забелязвай ги.
 2. Усмихвай им се.
 3. Слушай това, което говорят.
 4. Наричай ги така, както обичат.
 5. Помни рождените им дни.
 6. Интересувай се от техните работи.
 7. Гледай ги в очите, когато говориш с тях.
 8. Слушай ги, когато говорят.
 9. Играй с тях.
 10. Чети им на глас.
 11. Смей се заедно с тях.
 12. Бъди ласкав.
 13. Казвай „да“ колкото се може по-често.
 14. Уверявай ги, че имат право да чувстват това, което чувстват.
 15. Установявай границите на тяхната безопасност.
 16. Бъди честен.
 17. Бъди автентичен.
 18. Вслушвай се в разказите им.
 19. Прегръщай ги.
 20. Изоставяй понякога своите ангажименти и просто постой с тях.
 21. Забелязвай разликата в поведението им.
 22. Давай им възможност за избор, когато питат за съвет.
 23. Прекарвай с тях време извън дома.
 24. Прави им изненади.
 25. Оставай с тях, когато се страхуват от нещо.
 26. Понякога ги кани на сладолед.
 27. Подсказвай им какво да правят, когато се държат лошо.
 28. Нахрани ги, когато са гладни.
 29. Радвай се на откритията им.
 30. Споделяй възторга им.
 31. Пращай им картички и писма.
 32. Следвай ги, когато искат да те водят.
 33. Забелязвай отсъствието им.
 34. Звъни им, за да чуват гласа ти.
 35. Скривай за тях малки подаръци, за да ги намират.
 36. Оставяй им собствена територия.
 37. Помагай им да колекционират любимите им съкровища.
 38. Разговаряй с тях за сънища и мечти.
 39. Смей се на шегите им.
 40. Бъди отпуснат.
 41. Клекни или застани на колене, за да бъдат очите ви на едно ниво.
 42. Отговаряй на въпросите им.
 43. Говори им за това, какви прекрасни деца са.
 44. Съхранявай общите традиции.
 45. Учи се от това, което те учат.
 46. Повече слушай, по-малко говори.
 47. Бъди на тяхно разположение.
 48. Намирай общи теми.
 49. Ходи на техни концерти, мачове, изложби.
 50. Дръж ги за ръка по време на разходките.
 51. Искай извинение, ако направиш грешка.
 52. Слушай с тях любимата им музика.
 53. Изпълнявай дадените обещания.
 54. Махай с ръка и се усмихвай при раздяла.
 55. Украсявай дома с техни рисунки.
 56. Благодари им.
 57. Подчертавай това, което обичаш в тях.
 58. Оставай им изрезки от вестници за това, което ги интересува.
 59. Говори им комплименти.
 60. Забелязвай успехите им.
 61. Поощрявай игри без съперничество.
 62. Отделяй им много внимание.
 63. Питай за тяхното мнение.
 64. Запознавай ги с приятелите си.
 65. Позволявай им самостоятелно да решават проблемите си.
 66. Изразявай желание да се запознаеш с техните приятели.
 67. Изразявай желание да се запознаеш с родителите на техните приятели.
 68. Позволявай им да ти казват как се чувстват.
 69. Разрешавай им да добиват важни за тях умения.
 70. Разрешавай им да се държат така, както се държат децата.
 71. Повече ги хвали, по-малко ги ругай.
 72. Бъди последователен.
 73. Признавай направените грешки.
 74. Грижи се за тях.
 75. Пази ги.
 76. Моли ги за помощ.
 77. Подкрепяй ги.
 78. Наблюдавай как израстват.
 79. Веднага им казвай какво не харесваш в поведението им.
 80. Включвай ги в съвместни разговори.
 81. Уважавай ги.
 82. Често ходи в училище.
 83. Бъди търпелив и чувствителен, когато имат тежък ден.
 84. Понякога лудувай с тях.
 85. Намирай време за тях.
 86. Поощрявай творческите им занимания.
 87. Разбирай ги такива, каквито са.
 88. Бъди техен защитник.
 89. Признавай тяхната индивидуалност.
 90. Разговаряй с тях искрено.
 91. Доверявай им се.