Нов проект по програма „Еразъм+“ защити СУ „Иван Вазов“ Стара Загора

Средно училище „Иван Вазов“ за пореден път е избрано да е част международното сътрудничество и културния обмен, участвайки в проект по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1.

Проектът, озаглавен „Единство в многообразието – сила в обединението“, ще се реализира в Анталия, Турция и ще обедини отново учители и ученици от нашето училище. Темата на проекта акцентира върху важността на културното разнообразие и как чрез обединението можем да постигнем сила и единство. В рамките на престоя си в Анталия участниците ще имат възможността да участват в различни работилници, културни събития и образователни екскурзии, които ще им помогнат да разберат по-добре културите на другите участници.

Очаква се проектът да има дълготрайно въздействие върху участниците, като ги обогати с нови знания и умения, които те ще могат да приложат в своето бъдещо образование и кариерно развитие. Този проект е уникална възможност за нашите ученици и учители да разширят своите хоризонти и да изградят важни международни връзки.

Средно училище „Иван Вазов“ продължава да демонстрира своята ангажираност към предоставянето на качествено образование и възможности за личностно развитие на учениците си чрез участие в национални и международни проекти и програма „Еразъм+“. Очакваме с нетърпение да разкажем за преживяванията и впечатленията на нашите ученици и учители след завръщането им от Анталия и сме убедени, че те ще донесат със себе си нови вдъхновяващи идеи.

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“